Thursday, March 17, 2011

Kepimpinan Dan Pemimpin

KEPIMPINAN DAN PEMIMPIN


 

 

SEORANG PEMIMPIN PERLU BELAJAR DAN BERKEMBANG::::: [Mencapai tahap kejayaan....]

PEMIMPIN  memang wajar bersikap demikian. Sebagai seorang pemimpin sama ada pemimpin dalam sabuah organisasi, keluarga, pasukan dan apa saja.... Perkara yang utama ialah matlamat pimpinan anda, kemana ia di arahkan; tentu sekali kepada kejayaan.  Untuk itu keyakinan diri dan kemampuan anda adalah pendorong kepada langkah selanjutnya untuk mencapai matlamat paling terbaru.

Oleh kerana pengaruh kepimpinan anda, orang yang di bawah pimpinan meletakkan harapan mereka kepada anda. Sanggupkah anda mengabaikannya?... Belajar dan berkembang adalah resepi yang terbaik untuk anda berbangga dengan kepimpinan anda.

No comments:

Post a Comment